OG JEROBOAM BLIR ADVART AV HERREN!

 

1. Kongebok, kapittel 13,

Jeroboam blir advart av Herren, mens sendebudet til ham ble rundlurt! 

 

Mens Jeroboam stod innmed alteret for å brenne røkelse, så kom der etter Herrens vilje en Guds mann fra Juda til Betel, og han ropte Herrens ord bortover mot alteret som Jeroboam hadde laget seg: "Alter, alter, så sier Herren: En sønn skal bli født til Davids hus, og Josias skal han hete. Og på deg skal han ofre de offerhaugs-prestene som brenner røkelse på deg. Ja, manns-ben skal bli brent på deg. Og beviset på at det er Herren som nå taler, er at alteret skal klovne i to, og asken spres utover."2. Kong. 23:16

Og da Jeroboam hørte dette, så rettet han ut hånden sin og sa: " Grip den mannen som sier dette!" Men da visnet hånden hans som han rettet ut, og han kunne ikke ta den til seg igjen. Og alteret klovnet i to, så asken spredtes utover 

Men da tok kongen til orde og sa til Gudsmannen:" Du godeste, se nå til at du får blidgjort Herren din Gud igjen, slik at jeg kan ta til meg hånden igjen!" Og Gudsmannen ba da til Herren slik at kongen på nytt klarte å ta til seg hånden igjen. Og da sa kongen til Gudsmannen:" Følg med meg hjem, så du kan få deg litt mat, og jeg vil også gi deg en gave." Men da svara Gudsmannen:"Om du gav meg halve huset ditt, så ville jeg ikke vært med deg hjem, for Herren har forbudt meg å spise eller drikke noe på dette stedet. Og Herren forbød meg også å gå den samme vegen hjem, som den jeg kom." 

Og Gudsmannen tok da på hjemveien igjen, og han gikk en annen veg enn den han kom.

  

Men i Betel så bodde det også en gammel profet, og hans sønn kom nå hjem og fortalte hva denne Gudsmannen hadde gjort og sagt til kongen denne dagen. Og da spurte profeten:" Men hva var det for en veg Gudsmannen tok?" Og profetens sønn hadde lagt til merke hva for en veg Gudsmannen fra Juda hadde tatt i det han dro. Så profeten fikk nå greie på hva for veg Gudsmannen hadde tatt, og han sa til sine sønner:" Sal eselet for meg!" Og de salte eselet for ham, og han red av sted for å nå igjen Gudsmannen.

 

Og der fant profeten Gudsmannen sittende under et Terebinte-tre for å hvile seg. Og da spurte profeten:" Er du Gudsmannen fra Juda?" Og mannen svarte:" Ja, det er jeg". Og da sa profeten:" Slå nå følge med meg hjem, så du kan få deg litt mat!" Men gudsmannen svara:" Jeg kan ikke følge deg hjem, for Herrens ord forbød meg å ete og drikke på dette sted, og Han forbød meg også å ta den samme vegen hjem som den jeg kom." Men da svara den andre:" Jeg er også en profet, slik som du, og en Engel kom med bud til meg fra Herren og sa:" Ta denne mannen med deg hjem, så han kan få seg litt mat og drikke!"Og på grunn av det som profeten nå sa, så ble Gudsmannen med profeten hjem, og de åt og drakk i huset hans!

Men mens de satt slik, så kom Herrens ord til profeten, og han ropte det ut:" Så sier Herren til deg: Fordi du trosset Herrens ord, og du ikke holdt deg etter det budet som Herren din Gud gav deg, men altså snudde om og åt og drakk på dette stedet, så skal liket ditt ikke komme i din fars grav."

 

Og når Gudsmannen på nytt var på hjemveien, da kom det en løve og drepte ham. Og liket av ham ble liggende på vegen, mens eselet og løven stod ved siden av det. Og noen menn som da kom forbi, de gikk til profetens hus og gav beskjed om hva som lå på vegen bortenfor dem. Men da svara profeten:" Det er nok Gudsmannen som ligger der. For Gudsmannen trosset ordet fra Herren, så derfor har nok Herren late en løve rive ham i stykker og drepe ham."

 

Og profeten sa på nytt til sønnene sine:" Sal eselet for meg! "Og de salte eselet til sin far, og han dro av sted og fant liket av Gudsmannen liggende på veien, og med eselet og løven stående ved siden av seg. Men løven hadde ikke spist noe av liket, og den hadde heller ikke revet i stykker eselet. 

Og profeten tok da den døde kroppen opp på eselet sitt, og han red av sted til Betel hvor han la ham i en grav som han selv eide. Så holdt han sørgehøytid over ham, og sa: " Ai ei, ai ei, bror!"  Og etter at han hadde gravlagt ham der, så sa han til sine sønner:" Når jeg selv dør, så skal jeg gravlegges i den samme graven som Gudsmannen, og mine ben skal legges sammen med hans ben. (Dette kan faktisk bety at Gudsmannen gikk fortapt, og at han ikke kom til himmelen, men at han havnet sammen med den falske profeten)

Men det ordet som Gudsmannen ropte inn mot alteret i Betel, og imot helligdommene på offerhaugene i Samaria-byene, det kommer en dag til å sannes".

 

Men på tross av denne hendelsen med hånden til Jeroboam, og også hendelsen med alteret som klovnet i to, så vendte ikke Jeroboam om fra sin onde vei, men han fortsatte å sette hvem han ville til prester ved offerhaugene i Israel, og han imøtekom alles ønsker om å bli det.

Men dette ble opphav til så stor synd at Jeroboams slekt ble utryddet fra jorden! 

 

(Det er altså forskjellige måter å stupe ned i avgrunnen på! Jeroboam gjorde det på sin måte, og Gudsmannen gjorde det på sin måte.

Men man kan absolutt skimte hvordan Anti-Krists ånd vil bedra mennesker i den siste tid. For Anti-Krist, han som altså Jeroboam er et bilde på, han kommer til å ha sine profeter ute i full aktivitet når han i endens tid gir seg ut for å være Messias. Og mange er dem som da vil la seg bedra. For det hjelper altså ikke å sette seg ned å puste ut under et Terebinte-tre da, for da må man hele tiden være på vakt. 

 

obs! Innlegget er litt forkortet og omskrevet i forhold til selve bibelteksten, og her er noen egne vurderinger med.

 

 

 

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar

tros.blogg. Bli med meg på en fantastisk reise gjennom Guds skrevne ord!. Vi begynner ved Skapelsen

tros.blogg. Bli med meg på en fantastisk reise gjennom Guds skrevne ord!. Vi begynner ved Skapelsen

63, Sula

Har vært i jobb siden jeg var 17 år, men har nå trappet noe ned. Og jeg får nå tid til å kose meg med mann og barn og bibellesning. Og ikke minst så gir Guds ord meg så mye verdifullt, at jeg ønsker å dele litt av dette med deg. Gud er fantastisk!

Kategorier

Arkiv

hits