JEROBOAM BLIR NÅ ADVART AV HERREN!

 

1. Kongebok, kapittel 13,

Men en Gudsmann som prøvde å stoppe Jeroboam, ble rundlurt og bedratt! 

 

Men mens Jeroboam stod innmed alteret for å brenne røkelse, så kom det etter Herrens vilje en Guds mann fra Juda til Betel, og han ropte Herrens ord bortover mot alteret som Jeroboam hadde laget seg: "Alter, alter, så sier Herren: En sønn skal bli født til Davids hus, og Josias skal han hete. Og på deg skal han ofre de offerhaugs-prestene som brenner røkelse på deg. Ja, manneben skal de brenne på deg. Og beviset på at det er Herren som taler, er at alteret skal klovne i to, og asken spres utover."2. Kong. 23:16

Og da Jeroboam hørte dette, så rettet han ut hånden sin og sa: " Grip den mannen som sier dette!" Men da visnet hånden som han rettet ut, og han ikke kunne ta den til seg igjen. Og alteret klovnet i to, så asken spredtes utover 

Men da tok kongen til orde og sa til Gudsmannen:" Du godeste, se nå til at du får blidgjort Herren din Gud igjen, slik at jeg kan ta til meg hånden min igjen!" Og Gudsmannen ba da til Herren slik at kongen på nytt klarte å ta til seg hånden igjen. Og da sa kongen til Gudsmannen:" Følg med meg hjem, så du kan få deg litt mat, og jeg vil også gi deg en gave." Men da svara Gudsmannen:"Om du gav meg halve huset ditt, så ville jeg ikke vært med deg hjem, for Herren har forbudt meg å spise eller drikke noe på dette sted. Og Herren forbød meg også å gå den samme veg hjem, som den jeg kom." 

Derfor tok nå Gudsmannen på hjemveien igjen, og han gikk en annen veg enn den han kom.

  

Men i Betel bodde det også en gammel profet, og hans sønn kom nå hjem og fortalte hva denne Gudsmannen hadde gjort og sagt til kongen denne dagen. Og da spurte profeten:" Men hva var det for en veg Gudsmannen tok?" For profetens sønn hadde lagt til merke hva for en veg Gudsmannen fra Juda hadde tatt. Og da profeten fikk høre hva for veg Gudsmannen hadde tatt, så sa han til sine sønner:" Sal eselet for meg!" Og de salte da eselet hans, og så red han av sted for å nå igjen Gudsmannen.

 

Og der fant profeten Gudsmannen sittende under et terebinte-tre for å hvile seg. Og da spurte profeten:" Er du Gudsmannen fra Juda?" Og mannen svara:" Ja, det er jeg". Da sa profeten:" Slå nå følge med meg hjem, så du kan få deg litt mat!" Men gudsmannen svara:" Jeg kan ikke følge deg hjem, for Herrens ord forbød meg å ete og drikke noe på dette sted, og Han forbød meg også å ta den samme veg hjem som den jeg kom." Men da svara den andre:" Jeg er også en profet, slik som du, og en Engel kom med bud til meg fra Herren og sa:" Ta denne mannen med deg hjem, så han kan få seg litt mat og drikke!"

Og på grunn av det som profeten nå sa, så ble Gudsmannen med ham hjem, og de åt og drakk i huset hans!

Men mens de satt slik, så kom Herrens ord til profeten, og han ropte ut:" Så sier Herren at fordi du trosset Herrens ord, og du ikke holdt deg etter det budet som Herren din Gud gav deg, men snudde om og åt og drakk på dette stedet, så skal liket ditt ikke komme i dine fedres grav."

Og når Gudsmannen på nytt var på hjemveien, da kom det en løve og drepte ham, og liket hans ble liggende på vegen, mens eselet og løven stod ved siden av. Og noen menn som kom farende forbi, de gikk bort til profetens hus og gav beskjed om hva som lå på vegen bortenfor dem. Men da sa profeten:" Det er nok Gudsmannen som ligger der fordi han trosset ordet fra Herren, og så har nok Herren latt en løve rive ham i stykker og drepe ham."

Og profeten sa på nytt til sønnene sine:" Sal eselet for meg! "Og de salte eselet til sin far, og han dro han av garde og fant liket av Gudsmannen liggende på veien, med eselet og løven stående ved siden av. Men løven hadde ikke spist noe av liket, og ikke hadde den revet eselet i stykker heller. 

 Og profeten tok nå den døde Gudsmannen opp, og han la ham opp på eselet sitt, og så red han av sted til Betel. Og der la han liket i en grav som han selv eide, og han holdt også sørgehøytid over ham, og sa: " Ai ei, ai ei, bror!"  Og etter at han hadde gravlagt ham der, sa han til sine sønner:" Når jeg selv dør, da skal dere gravlegge meg i den samme graven som denne Gudsmannen. Og mine ben skal legges sammen med hans ben. 

Og det ordet som Gudsmannen ropte inn mot alteret i Betel, imot helligdommene på offerhaugene i Samaria-byene, kommer nok til å sannes.

 

Men på tross av denne hendelsen med hånden til Jeroboam som stivnet, og alteret som klovnet i to, så vendte ikke Jeroboam om fra sin onde vei, men han fortsatte å sette hvem han ville til prester ved offerhaugene.  Og på denne måten fylte han hendene på alle dem som ønsket å bli prester. Og dette ble opphav til så stor synd at Jeroboams slekt ble utryddet fra jorden! 

 

(Det er altså forskjellige måter å stupe ned i avgrunnen på! Jeroboam gjorde det på sin måte og Gudsmannen gjorde det på sin måte.

Men her kan man nok også skimte hvordan Anti-Krists ånd bedrar menneskene. For Anti-Krist skal i endens tid gi seg ut for å være Messias, og mange skal bli bedratt. Så dette kan også være et bilde på hvor lett det da blir å trå feil for den som ikke har sitt hjerteforhold til Herren i orden). 

 

obs! Innlegget er litt forkortet og omskrevet i forhold til selve bibelteksten, og her er noen egne vurderinger med.

 

 

 

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar

tros.blogg. Bli med meg på en fantastisk reise gjennom Guds skrevne ord!. Vi begynner ved Skapelsen

tros.blogg. Bli med meg på en fantastisk reise gjennom Guds skrevne ord!. Vi begynner ved Skapelsen

63, Sula

Har vært i jobb siden jeg var 17 år, men har nå trappet noe ned. Og jeg får nå tid til å kose meg med mann og barn og bibellesning. Og ikke minst så gir Guds ord meg så mye verdifullt, at jeg ønsker å dele litt av dette med deg. Gud er fantastisk!

Kategorier

Arkiv

hits